Coronabanen in het hoger onderwijs

Door de uitbraak van COVID-19 staat het onderwijs voor grote uitdagingen. Instellingen moeten onderwijs verzorgen dat deels op de instelling en deels op afstand plaatsvindt. Daarnaast kunnen minder studenten tegelijk op locatie les krijgen, waardoor dezelfde les vaker aangeboden moet worden. Deze aanpassingen kunnen niet altijd door het huidige personeel worden opgevangen.

Het kabinet stelt €19,4 miljoen beschikbaar voor tijdelijke coronabanen in ondersteunende functies in het hoger onderwijs. Hiermee kan het onderwijs doorgaan, zodat achterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen en teruggedrongen. Daarnaast draagt het bij aan een lagere werkdruk onder het onderwijspersoneel.

Hoogte subsidie

De maximale subsidiebedragen per instelling zijn vastgesteld in bijlage 1 van de regeling.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

De activiteiten konden worden verricht van 1 januari tot en met 30 juni 2021 en zijn van toepassing op functies die per 1 januari 2021 zijn opengesteld.

Evaluatie

In januari 2022 heeft het bevoegd gezag van een instelling een evaluatieformulier ontvangen. Hierin moet per categorie worden aangegeven hoe het extra personeel is ingezet. 

Subsidie verantwoorden

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens model G1 (subsidie tot €125.000) of G2 (subsidie van €125.000 of meer). De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Bekijk ook de infographic met resultaten van de aanvraagronde van februari 2021.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.