Handleiding Bijlage 1: Specificatie COZO

In de handleiding staat stap voor stap beschreven hoe Bijlage 1 van de subsidieaanvraag Coronabanen in de zorg ingevuld moet worden.