COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen

De subsidieregeling COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen subsidieert activiteiten die door een deel van de ziekenhuizen zijn uitgevoerd in de eerste fase van de vaccinatiecampagne. In aanloop naar en gedurende de boostercampagne hebben deze ziekenhuizen ook activiteiten uitgevoerd. Ook deze kosten komen in aanmerking voor vergoeding.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • de voorbereiding opschaling;
 • de pilot;
 • de vaccinatie medisch hoog-risicogroepen;
 • de oproep derde prik;
 • de boostervaccinatie, en
 • de oproep eerste prik HMR 5-11 jarigen.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor ziekenhuizen genoemd in bijlage II van de regeling, zie het overzicht deelnemende ziekenhuizen.

De subsidie kan alleen door de ziekenhuisorganisatie worden aangevraagd. Dit is de overkoepelende organisatie van individuele ziekenhuizen die de activiteiten hebben uitgevoerd. De kosten van deze ziekenhuizen worden in de aanvraag gebundeld.

Hoogte subsidie

De subsidie bestaat uit verschillende componenten:

 • A: een vast bedrag van € 10.000 per ziekenhuis dat de voorbereiding opschaling heeft uitgevoerd.
 • B: het aantal geplande prikken voor de pilot. Dit aantal kan niet hoger zijn dan het aantal vaccins dat het RIVM heeft geleverd voor de pilot. 
 • C: het aantal keer dat een vaccinatie medisch hoog-risicogroepen heeft plaatsgevonden. Dit aantal kan niet hoger zijn dan het aantal vaccins dat het RIVM heeft geleverd voor de vaccinatie van medisch hoog-risicogroepen.
 • D: het aantal personen aan wie het ziekenhuis een oproep voor de  derde prik heeft gestuurd.
 • E: het aantal gezette prikken voor de boostervaccinatie.
 • F: het aantal personen aan wie het betreffende ziekenhuis een oproep eerste prik heeft gestuurd (HMR 5-11 jarigen).

De subsidie per ziekenhuis wordt als volgt berekend:
A + (B x €21) + (C x €29) + (D x €6) + (E x €21) + (F x €6)

Voorwaarden

Voor ieder ziekenhuis moet u kort de activiteiten bij de componenten A - F beschrijven. Er is geen apart activiteitenverslag nodig. Dit is verwerkt in het formulier. 

Als er sprake is van de voorbereiding van de opschaling (artikel 3, tweede lid, onder a) dan moet dit in het formulier expliciet verklaard worden. U verklaart ook altijd dat is voldaan aan de geldende wet- en regelgeving voor deze regeling.

Bij een aanvraag hoger dan € 125.000 moet u een assurancerapport van een accountant uploaden. Het rapport moet voldoen aan de eisen uit het controleprotocol.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode is verlengd. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 14 oktober 2022.

Zorg dat u de gevraagde aantallen bij de hand heeft. Beschrijf in uw aanvraag kort hoe de activiteiten zijn uitgevoerd.

Let op: Alleen vaccins besteld bij het RIVM komen in aanmerking voor vergoeding

U heeft een scan van het bankafschrift nodig. Dit mag niet ouder zijn dan drie maanden, en de naam en IBAN moeten volledig leesbaar zijn. 

De aanvraag moet worden ondertekend door een tekenbevoegde, volgens inschrijving bij de KvK. Stuur anders een ondertekend machtigingsformulier mee.

Hoelang duurt het?

Uw subsidieaanvraag wordt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag vastgesteld.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen en de wijzigingsregeling (februari 2022).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.