Curriculumontwikkeling po en vo

Wat moeten leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) weten en kunnen? Dit onderzoeken 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen sinds 2018. Zij werken gezamenlijk aan een vernieuwing van het onderwijsprogramma (het curriculum).

Leraren en schoolleiders krijgen voor hun deelname gedeeltelijk vrij en worden vervangen. Het bevoegd gezag van de school ontvangt hiervoor subsidie. Ook is er een tegemoetkoming voor deelnemende ‘ontwikkelscholen’.

De uitkomsten van de vernieuwing zijn in het voorjaar van 2019 afgerond en gepubliceerd. Ook worden de resultaten besproken met andere organisaties in het onderwijs. Hiermee wordt het project bekender en ontstaat er meer betrokkenheid. Bovendien kunnen de deelnemende ‘ontwikkelteams’ door deze samenwerking de uitkomsten nog verbeteren.

Subisidieregeling verlengd tot augustus 2019

Om dit proces te ondersteunen is de subsidieregeling verlengd tot 1 augustus 2019. Het aantal uren dat de deelnemers hiermee bezig zullen zijn, zal ongeveer gelijk blijven. Het project zal daarom op dezelfde manier gesubsidieerd worden.

De aanvullende subsidie is in april 2019 overgemaakt aan het bevoegd gezag van elke deelnemer of ontwikkelschool. Zij hebben hierover een brief ontvangen.

Subsidie

Voor ontwikkelteamleden wordt 216 uur vervanging gesubsidieerd. Er zijn aparte subsidiebedragen voor de vervanging van docenten, schoolleiders en schoolteams.

Subsidiebedrag voor ontwikkelteams per leraar of schoolleider

Leraar primair onderwijs

€ 9.243

Schoolleider primair onderwijs

€ 11.344

Leraar voortgezet onderwijs

€ 11.217

Schoolleider voortgezet onderwijs

€ 12.941


Voor ontwikkelscholen wordt 514 uur vervanging gesubsidieerd. Tot 1 februari 2019 was het subsidiebedrag voor het vervangen van een leraar of schoolleider, per ontwikkelschool en per leergebied, als volgt:

Subsidiebedrag voor ontwikkelscholen

Primair onderwijs

€ 22.797

Voortgezet onderwijs

€ 27.352

Heeft u belangstelling?

Aanmelden om deel te nemen aan een ‘ontwikkelsessie’ is helaas niet meer mogelijk. U kunt zich wel inschrijven voor de nieuwsbrief en reageren op de voorlopige resultaten van de ontwikkelteams. Dit kan via curriculum.nu. Hier vindt u alle informatie over de curriculumontwikkeling.

Bent u deelnemer en verandert er iets in uw situatie?

Doet u mee als leraar of als schoolleider en verandert u van functie, van baan of houdt u op met werken? Meld dit dan direct via OCWsubsidies@minvws.nl. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de verstrekte subsidie aan uw schoolbestuur. Meer informatie staat in de vragen en antwoorden.

Regelgeving

  • Subsidieregeling curriculumontwikkeling po en vo.
  • Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo.
  • Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2017. Verlenging Subsidieregeling curriculumontwikkeling po en vo.

Vragen?

Heeft u vragen over het curriculum ontwikkeltraject? Kijk dan op www.curriculum.nu, mail naar info@curriculum.nu of bel 070-3499605.

Heeft u vragen over de subsidie, of over de subsidievereisten gedurende het ontwikkeltraject? Lees de vragen en antwoorden, of neem contact op met DUS-I.