In 2018 is het ontwikkeltraject voor het herzien van de kerndoelen en eindtermen van het primair- en voortgezet onderwijs gestart. Het traject loopt t/m januari 2019 en er werken 9 ontwikkelteams met 130 leraren en 18 schoolleiders aan mee. 84 schoolteams bespreken de opbrengsten van de ontwikkelteams en gaan onderdelen daarvan uitproberen in de praktijk.

De deelnemers aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum worden gedeeltelijk vrijgesteld en vervangen. Hiervoor is een subsidieregeling ingesteld. In het najaar van 2017 is er een wervings- en selectietraject uitgevoerd voor docenten, schoolleiders en schoolteams en de uitslag van de selectie is begin 2018 gepubliceerd.

Subisidieregeling verlengd tot 2019

Het ontwikkelproces is goed gestart en de eerste ontwikkelsessie en consultatieperiode zijn afgerond. Uit ervaring met de eerste ontwikkelsessie en consultatieperiode blijkt dat er behoefte is aan meer tijd voor uitwerking. Daarom wordt de subsidieregeling voor de inzet van de ontwikkelteams en ontwikkelscholen  verlengd tot en met 30 april 2019. De gevraagde tijdsinzet is vergelijkbaar met de huidige inzet en zal (proportioneel) op gelijke wijze gesubsidieerd gaan worden. Meer informatie vindt u bij Vraag en antwoord.

Heeft u belangstelling?

U kunt zich niet meer aanmelden om deel te nemen. Het is wel mogelijk om de nieuwsbrief te ontvangen en om via de consultaties te reageren op de tussenproducten van de ontwikkelteams. Dit kan via curriculum.nu. Hier staat ook alle informatie over de curriculumontwikkeling.

Subsidie

Er zijn aparte subsidiebedragen voor de vervanging van docenten, schoolleiders en schoolteams.

Subsidiebedrag voor ontwikkelteams per leraar of schoolleider

Leraar primair onderwijs

€ 10.527

Schoolleider primair onderwijs

€ 13.497

Leraar voortgezet onderwijs

€ 13.448

Schoolleider voortgezet onderwijs

€ 15.588

Subsidiebedrag voor ontwikkelscholen

Primair onderwijs

€ 25.373

Voortgezet onderwijs

€ 29.399

Bent u deelnemer en verandert er iets in uw situatie?

Doet u mee als leraar of als schoolleider en verandert u van functie, van baan of houdt u op met werken? Meld dit dan direct via OCWsubsidies@minvws.nl. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de verstrekte subsidie aan uw schoolbestuur. Meer informatie staat in de vragen en antwoorden.

Regelgeving

Vragen?

Heeft u vragen over het curriculum ontwikkeltraject? Kijk dan op www.curriculum.nu, mail naar info@curriculum.nu of bel 070-3499605.

Heeft u vragen over de subsidie, of over de subsidievereisten gedurende het ontwikkeltraject? Bekijk dan de Vragen en antwoorden, of neem contact op met DUS-I.