Ik heb een andere baan in het po, vo of so, wat nu?

U of uw oude werkgever moet dit melden via OCWsubsidies@minvws.nl. U kunt u uw deelname aan het ontwikkelteam voortzetten.

Is uw nieuwe werkgever akkoord met uw deelname aan het ontwikkelteam? En gaat uw nieuwe werkgever ermee akkoord dat u deel gaat nemen aan een ontwikkelteam? De beide werkgevers verrekenen het subsidiebedrag in onderling overleg en naar rato van de door u (als leraar of schoolleider) ingezette uren.