Ik heb een andere functie bij mijn huidige werkgever in het po, vo of so. Wat moet ik doen?

Was u leraar en bent u schoolleider geworden? Of andersom? Of heeft u een andere functie gekregen bij uw huidige werkgever? U of uw huidige werkgever moet dit melden via OCWsubsidies@minvws.nl.

U kunt uw deelname aan het ontwikkelteam voortzetten. Zo lang uw werkgever ook vervanging voor u nodig heeft in uw nieuwe functie, heeft dit geen gevolgen voor de verstrekte subsidie. Wordt u in uw nieuwe functie niet vervangen? Dan zal het subsidiebedrag (deels) worden teruggevorderd, naar rato van de door u (als leraar of schoolleider) ingezette uren.