Ik heb geen baan meer, wat nu?

U of uw oude werkgever moet dit melden via OCWsubsidies@minvws.nl. U mag deel blijven nemen aan de ontwikkelsessies.

Omdat uw oude werkgever u niet meer hoeft te vervangen, zijn de subsidiemiddelen niet meer nodig. Het subsidiebedrag zal (deels) worden teruggevorderd, naar rato van de door u (als leraar of schoolleider) ingezette uren.