Op welke manieren mag het schoolbestuur de vrijstelling en/of vervanging regelen?

Het is niet altijd duidelijk voor schoolbesturen hoe de vrijstelling en/of vervanging van leraren en schoolleiders kunnen worden georganiseerd, conform de eisen van de subsidieregeling en de bijbehorende reglementen voor Curriculumontwikkeling po en vo.

Het gaat er om dat leraren en schoolleiders voldoende worden uitgeroosterd en/of vrijgesteld door het schoolbestuur, zodat zij deel kunnen nemen aan de curriculumontwikkeling. Dat kan op één of meer van de volgende manieren:

Voorbeelden

  • De leraar of schoolleider wordt vervangen door inhuur van invalkrachten;
  • Boventallig of re-integrerend personeel wordt ingezet ter vervanging, indien van toepassing ook binnen een (bovenbestuurlijke) vervangingspool;
  • Inzet van leraren of schoolleiders vanuit andere scholen die onder het schoolbestuur vallen;
  • De leraar of schoolleider krijgt tijdelijk een hogere aanstelling (bij deeltijd);
  • De leraar of schoolleider krijgt extra verlof.

Dit zijn voorbeelden, andere oplossingen zijn echter ook mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur de vrijstelling en/of vervanging wordt/worden georganiseerd.