Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (experiment)

Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen meer ruimte om samen te werken en doorlopende leerroutes in te richten. Zij brengen een gezamenlijk onderwijsprogramma tot stand vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met een diploma in het middelbaar beroepsonderwijs.

Zij experimenteren met 'Vakmanschap- en beroepsroutes' om te onderzoeken of hiermee het functioneren van de beroepskolom in het onderwijs kan worden verbeterd.

Vakmanschap- of beroepsroute

Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen sinds schooljaar 2014/2015 meer ruimte om samen te werken en doorlopende leerroutes in te richten. Zij brengen een gezamenlijk onderwijsprogramma tot stand vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met een diploma in het middelbaar beroepsonderwijs. Het experiment 'Vakmanschap- en beroepsroutes' is er om te onderzoeken of op deze wijze het beroepsonderwijs kan worden verbeterd.

Nieuwe wetgeving die doorlopende routes vmbo-mbo structureel mogelijk maakt is in voorbereiding. Zo is aangekondigd dat afspraken worden gemaakt om de overgang van vmbo naar mbo te verbeteren. Bovendien wordt het mogelijk om mbo niveau 1 of 2 af te ronden binnen het vmbo. Daarnaast wordt in 2021-2022 (op basis van een evaluatie) besloten over het invoeren van de afwijkende inrichtings- en examenvoorschriften uit het besluit.

Monitortraject

De experimenten doorlopende leerlijnen worden meerjarig gemonitord. Dit monitoringstraject wordt uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek, het Kohnstamm Instituut en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO).

Monitoring rapportages

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Meer weten? Bekijk de video over de vakmanschapsroute of neem contact met ons op. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.