Het subsidiebeleid ter bevordering van orgaandonatie kent een landelijk dekkende uitrol van subsidies voor donorwerving in Nederland.

Hierbij is een onderverdeling gemaakt in een aantal regio’s waarin Universitair Medisch Centra (UMC’s), kernziekenhuizen en satellietziekenhuizen samenwerken. Zo kan een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd worden.

Op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (Kaderregeling) worden in principe subsidies van minder dan € 125.000 niet verleend. In de praktijk komt het voor dat een subsidie van een lager bedrag noodzakelijk is om het landelijk dekkend netwerk te realiseren. Artikel 10.1 van de Kaderregeling is daarom gewijzigd. Ook ziekenhuizen waarbij het drempelbedrag van € 125.000 niet wordt bereikt, komen in aanmerking voor een subsidie ter bevordering van orgaandonatie.

Meer informatie over de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en subsidiëring ten behoeve van donorwerving in ziekenhuizen vindt u op www.wetten.nl.