Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen meer ruimte om samen te werken en doorlopende leerroutes in te richten. Zij brengen een gezamenlijk onderwijsprogramma tot stand vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met een diploma in het middelbaar beroepsonderwijs.

Zij experimenteren met "Vakmanschap- en beroepsroutes" om te onderzoeken of hiermee het functioneren van de beroepskolom in het onderwijs kan worden verbeterd.

Vakmanschaproute

Vmbo-scholen en mbo-instellingen krijgen sinds schooljaar 2014/2015 meer ruimte om samen te werken en doorlopende leerroutes in te richten. Zij brengen een gezamenlijk onderwijsprogramma tot stand vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met een diploma in het middelbaar beroepsonderwijs. Het experiment "Vakmanschap- en beroepsroutes" is  er om te onderzoeken of op deze wijze het beroepsonderwijs kan worden verbeterd.

Nieuwe wetgeving die doorlopende routes vmbo-mbo structureel mogelijk maakt is in voorbereiding. Voor degenen die graag op korte termijn willen starten, is er een laatste mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor een vakmanschaproute (niveau 2) te doen.

Subsidie aanvragen

Van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018 kon u een aanvraag indienen voor de vakmanschaproute (niveau mbo 2). Als uw aanvraag wordt toegekend, wordt dit in februari 2019 bekend gemaakt. U kunt vanaf schooljaar 2019/2020 starten met uw doorlopende leerroute.

Monitortraject

De experimenten doorlopende leerlijnen worden meerjarig gemonitord. Dit monitoringstraject wordt uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek, het Kohnstamm Instituut en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO).

Monitoring rapportages

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Meer weten? Bekijk de video over de vakmanschapsroute of neem contact met ons op. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.