Machtiging penvoerder Versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

Met dit formulier machtigen de betrokken partnerscholen een bevoegd gezag om op te treden als penvoerder voor de subsidieaanvraag Versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo.