Vanaf 20 februari nieuwe aanvraagronde voor doorstroomprogramma’s primair naar voortgezet onderwijs

Binnenkort kunnen schoolbesturen weer subsidie aanvragen voor een doorstroomprogramma om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW

De subsidie is bedoeld voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie of door omgevingsfactoren buiten school minder ondersteuning krijgen dan hun klasgenoten. Deze regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen.

U kunt subsidie aanvragen van 20 februari tot en met 30 april 2023. Per deelnemende leerling ontvangt u €1.000. Er geldt een maximum van €124.000 per aanvraag.

Meer weten? Ga naar de pagina van deze regeling.