Wijzigingen door coronacrisis

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er knelpunten in deze subsidieregeling ontstaan. Daarom is de regeling op de volgende punten aangepast:

  • Als de omvang van een doorstroomprogramma door de uitbraak van het coronavirus in het gedrang komt, kunt u om een verlenging vragen. Het programma kan uiterlijk tot en met de maand januari van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs verlengd worden.
  • Kunt u door sluiten van de scholen niet aan de eis van 100 klokuren voldoen? En is een verlenging van het doorstroomprogramma redelijkerwijs onmogelijk, waardoor de uren op een later tijdstip niet ingehaald kunnen worden? Dan mag het doorstroomprogramma ook minder dan 100 klokuren beslaan.