Start tweede aanvraagronde specifieke uitkering voor lokale bibliotheekvoorzieningen

Tot en met 15 december 2023 kunnen gemeenten weer geld aanvragen via de regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten en om bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of verder te ontwikkelen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid / Wiebe Kiestra

In de tweede aanvraagronde is in totaal €38,4 miljoen beschikbaar. Dit is ruim twee keer het bedrag uit de vorige aanvraagronde, waar €17,6 miljoen beschikbaar was. In de eerste aanvraagronde hebben 53 gemeenten uitkeringen ontvangen voor in totaal 15 nieuwe vestigingen en 64 te verbeteren vestigingen.

Ook gemeenten die in de eerste aanvraagronde een uitkering hebben aangevraagd, kunnen in de tweede ronde opnieuw een aanvraag indienen. Het aantal mogelijke aanvragen per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners: gemeenten met minder dan 200.000 inwoners kunnen voor maximaal 2 activiteiten een aanvraag indienen, voor gemeenten met 200.000 of meer inwoners geldt een maximum van 4 activiteiten. Gemeenten moeten zelf minimaal 20% van de totaal begrote kosten zelf betalen.

Uiterlijk half maart 2024 krijgen gemeenten bericht of hun aanvraag is toegekend.

Meer informatie vindt u op de pagina van de regeling.