Over het beleidskader

Dit Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 is een actualisatie van het beleidskader 2015 dat een vervolg was op het subsidiebeleid ten aanzien van gezondheidscentra zoals opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer van 5 september 2011 (Kamerstukken 2010-2011, 29 247, nr. 150).

In de brief aan de Tweede Kamer van 19 mei 2014 is de regeling verlengd tot eind 2017. In afwachting van de evaluatie van de regeling is de regeling met een jaar verlengd tot eind 2018. Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden. De uitkomst is dat het beleidskader niet meer is verlengd voor 2019 en verder.

Aan aanvragers die ten behoeve van 2017 voor het eerst subsidie hebben verkregen kan voor de subsidiejaren 2017 tot en met 2021 subsidie worden verstrekt, op basis van het beleidskader 2015.

Aan aanvragers die ten behoeve van 2018 voor het eerst subsidie verkrijgen kan voor de subsidiejaren 2018 tot en met 2022 subsidie worden verstrekt.

Aanvragen tot verlening van subsidie ten behoeve van 2021 konden tot 1 oktober 2020 worden ingediend.