Aanvraagformulier OCW-subsidie

Met dit formulier vraagt u een subsidie aan bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op basis van de kaderregeling.

Let op: Sla het document op en open het bij voorkeur in Acrobat Reader (gratis). Als u dit formulier opent in de Voorvertoning op een Mac of in een browser, dan werken de formules (mogelijk) niet.