Energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen

De subsidie stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Een zorginstelling kon subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen en voor het verkrijgen van een keurmerk op het gebied van verduurzaming.

Voor het nemen van maatregelen was in totaal € 5.900.000 beschikbaar en voor het verkrijgen van een keurmerk € 500.000. Er zijn verschillende soorten maatregelen die voor subsidie in aanmerking kwamen:

  • Toepassen van LED-verlichting;
  • Ventilatie en verwarming met warmteterugwinning of warmtepomp;
  • Verwarming van water met een warmtepompboiler en het terugwinnen van warmte uit douchewater;
  • Isolatie van wand, vloer of dak en het vervangen van glas;
  • Energieopwekking door zon en biomassa.

Zie ook de volledige lijst van maatregelen en keurmerken.

De aanvraagtermijn is verlopen en de regeling is niet verlengd. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verantwoorden

Voor bedragen tot € 25.000 geldt geen verantwoordingsplicht. Er wordt met een steekproef nagegaan of de factuur voor 1 april 2019 is betaald en de maatregelen zijn uitgevoerd.

Voor bedragen vanaf € 25.000 moest vóór 1 april 2019 een verzoek tot vaststelling worden ingediend. Een link naar het vaststellingsformulier is naar de bij ons bekende contactpersonen gestuurd. De subsidie wordt vastgesteld binnen 13 weken nadat u het verzoek tot vaststelling heeft ingediend.

Aangepaste betaaltermijn

Door de verhoging van het subsidieplafond per 12 november 2018 hebben enkele zorgaanbieders gewacht met het bevestigen van de opdracht voor de uitvoering van de maatregelen. De vereiste van een betaling vóór 1 januari 2019 was daarom onredelijk. Om die reden werd de hardheidsclausule toegepast en werd de termijn tot 1 april 2019 verruimd.

Uit de facturen en het bankafschrift bij het verzoek tot vaststelling moet blijken dat de kosten voor de subsidiabele activiteiten vóór 1 april 2019 zijn betaald. Dit verzoek tot vaststelling doet u als u meer dan € 25.000 subsidie heeft ontvangen of wanneer u hierom wordt gevraagd.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie staat in de regeling Energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen.

Heeft u vragen over het aanvraag- en beoordelingsproces? Stuur dan een e-mail naar edz@minvws.nl.