De subsidie stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Een zorginstelling kan subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen en voor het verkrijgen van een keurmerk op het gebied van verduurzaming.

Voor het nemen van maatregelen is in totaal € 4.200.000 beschikbaar en voor het verkrijgen van een keurmerk € 500.000. Er zijn verschillende soorten maatregelen die voor subisidie in aanmerking komen:

 • Toepassen van LED-verlichting;
 • Ventilatie en verwarming met warmteterugwinning of warmtepomp;
 • Verwarming van water met een warmtepompboiler en het terugwinnen van warmte uit douchewater;
 • Isolatie van wand, vloer of dak en het vervangen van glas;
 • Energieopwekking door zon en biomassa.

Zie ook de volledige lijst van maatregelen en keurmerken.

Aanvraagcriteria

 • Alleen zorginstellingen die zijn toegelaten op grond van de WTZi kunnen subsidie aanvragen;
 • Per vestiging kan één keer subsidie voor een maatregel worden aangevraagd;
 • Een zorginstelling kan met één aanvraag subsidie aanvragen voor verschillende vestigingen en voor verschillende maatregelen. Een instelling kan ook meerdere aanvragen indienen;
 • De aangevraagde subsidie en andere overheidssteun die vanaf 2016 is ontvangen mag samen niet hoger zijn dan € 200.000. Daarom is een de-minimisverklaring in het aanvraagformulier opgenomen;
 • De offerte voor de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd is 1 maart 2018 of later afgegeven;
 • De facturen voor de maatregelen moeten voor 1 januari 2019 worden betaald. De uitvoering ervan kan eventueel wel later plaatsvinden.

Hoogte subsidie

Voor de maatregelen kan subsidie worden aangevraagd van maximaal 15% van de kosten. De ondergrens voor een aanvraag is € 10.000. De totale kosten van de maatregelen moeten per aanvraag dus tenminste € 67.000 zijn.

Per zorginstelling kan maximaal € 100.000 subsidie worden aangevraagd voor alle maatregelen bij elkaar.

Ook kan een zorginstelling eenmaal €  5.000 subsidie aanvragen voor activiteiten die nodig zijn om een keurmerk op het gebied van verduurzaming te krijgen. In totaal kan een zorginstelling dus € 105.000 aanvragen.

Subsidie aanvragen

Tussen 16 juli en 1 september 2018 kon subsidie worden aangevraagd.

Complete aanvragen worden in volgorde van binnenkomst en zolang er budget beschikbaar is, in behandeling genomen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing. Bij een positieve beschikking wordt binnen 6 weken uitbetaald.

In principe geldt: Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Als het subsidieplafond wordt bereikt, wordt door middel van loting bepaald in welke volgorde de aanvragen van die dag in behandeling worden genomen.

Verantwoorden

Voor bedragen tot € 25.000 geldt geen verantwoordingsplicht. Er wordt met een steekproef nagegaan of de factuur in 2018 is betaald en de maatregelen zijn uitgevoerd.

Voor bedragen vanaf € 25.000 moet voor 1 april 2019 een verzoek tot vaststelling worden ingediend. Het formulier hiervoor is in januari 2019 beschikbaar op deze pagina. Na ontvangst wordt de subsidie binnen 13 weken vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie staat in de regeling Energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen.

Heeft u vragen over het aanvraag- en het beoordelingsproces ?
edz@minvws.nl