Meer informatie over de gewijzigde betaaldatum naar 1 april 2019.

De datum waarop de maatregel betaald moet zijn is gewijzigd in 1 april 2019. Dit is ook de datum waarop de maatregel uiterlijk gerealiseerd moet zijn.

De factuur moet uiterlijk 1 april 2019 aan de leverancier betaald zijn. Er kan niet worden volstaan met het overmaken van het bedrag op een geblokkeerde- of een tussenrekening.