Het doel van deze subsidie is om de ANZ-zorg voor alle patiënten betaalbaar te maken. Deze kosten vallen namelijk onder het verplichte eigen risico van de verzekerde.

Voorwaarden

Apothekers met een tarief voor ANZ-dienstverlening boven de € 45 (incl. BTW) per terhandstelling van een geneesmiddel komen mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Een apotheek moet aan het volgende voldoen:

  • een tarief boven de € 45 (incl. BTW) vragen per terhandstelling voor Avond-, Nacht- en Zondagzorg;
  • of een flat free tarief vragen boven de € 45 (incl. BTW) per terhandstelling voor Avond-, Nacht- en Weekendzorg (ANW);
  • de dienstverlening moet starten in de avond, nacht, op zondag (ANZ) of in het weekend (ANW) tussen 18:00 uur en 08:00 uur van de opvolgende dag, of tussen 08:00 uur en 18:00 uur op zondag (ANZ), in het weekend (ANW) of op een erkende feestdag.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode is gesloten. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd voor het jaar 2018.

Hoogte subsidie

Het meerdere boven € 45 van het tarief per terhandstelling komt in aanmerking voor subsidie. U ontvangt maandelijks een voorschot op de verleende subsidie. Het bedrag van de subsidieverlening kan worden bijgesteld aan de hand van de daadwerkelijke tarieven zodra deze bekend zijn.

De praktijkkosten die een apotheek gedurende ANZ-uren maakt komen in aanmerking voor subsidie, zoals personeelskosten, kosten van waarneming, huisvestingskosten, afschrijvingen, ICT-kosten en auto- en bezorgkosten.

Verplichtingen

Bij uw aanvraag neemt u de verplichting op zich tot het verrichten van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) voor het verlenen van farmaceutische ANZ- of ANW-zorg.

Voor verleende subsidies over 2018 hoger dan € 25.000 gelden de volgende verplichtingen:

  • Voor het verkrijgen van een maximale steun van € 500.000 over drie belastingjaren ondertekent u een de-minimisverklaring.
  • Als u tussentijds minder terhandstellingen verwacht en u kunt de hogere kosten per terhandstelling niet opvangen binnen uw exploitatie, dan vraagt u een herziening van de subsidie aan. Dit kunt u per post doen.

Verantwoorden

Subsidies hoger dan € 25.000 moet u verantwoorden. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie 2018 moest voor 3 juni 2019 zijn ingediend.

Het vaststellingsbedrag wordt gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten en inkomsten tot maximaal het verleningsbedrag.

Het aantal verrichte terhandstellingen wordt bij vaststelling van de subsidie gecontroleerd aan de hand van gegevens van Vektis en Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Meer informatie

Alle informatie staat in de Regeling & Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met DUS-I.