Format begroting - Flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen

Gebruik dit format bij uw subsidieaanvraag Flexibel beroepsonderwijs voor volwassenen. U kunt uw begroting in het aanvraagformulier als spreadsheet of als PDF uploaden. Let er bij het exporteren als PDF op dat u alle relevante tabbladen selecteert.