Subsidies voor patientenorganisaties en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties kunnen subsidie krijgen voor hun activiteiten. Dit geldt ook voor de koepels waar zij lid van zijn. Zo subsidieert de overheid instellingen om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Met subsidie voor projecten wil de overheid samenwerking tussen de organisaties bevorderen. Die projecten heten voucherprojecten, omdat de subsidieverlening via vouchers verloopt.