Verantwoording PGO-projectsubsidie 2011-2014

Heeft u in de periode 2011 tot en met 2014 een PGO-projectsubsidie gekregen, en is dit project uitgelopen? Dan moet u deze subsidie nog verantwoorden. Daarvoor gelden een aantal eisen.

Eindrapportage

Binnen 6 maanden na afloop van het project dient uw organisatie een aanvraag tot vaststelling in. Deze aanvraag gaat vergezeld van een (inhoudelijk) projectverslag en een subsidiedeclaratie. Voor de subsidiedeclaratie geldt:

  • U hoeft geen subsidiedeclaratie mee te sturen als de projectsubsidie betrekking heeft op 1 kalenderjaar. Voorwaarde is dat u deze informatie al afzonderlijk in de jaarrekening heeft opgenomen.
  • Als de projectsubsidie meer bedraagt dan € 125.000 moet uw subsidiedeclaratie voorzien zijn van een accountantsverklaring. De accountant stelt deze op volgens een door de minister vastgestelde modelaccountantsverklaring.
  • De subsidiedeclaratie gaat vergezeld van een rapportage over de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger. De accountant stelt deze op volgens een door de minister vastgesteld controleprotocol.

Vaststellingsbesluit

Na het indienen van een aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag compleet en de gegeven informatie voldoende? Dan volgt binnen 22 weken een besluit. DUS-I informeert u per brief. U kunt bezwaar maken als u de subsidie niet krijgt toegekend.

Is de aanvraag niet compleet of de gegeven informatie onvoldoende? Dan vraagt DUS-I u schriftelijk om aanvullende informatie. Hierdoor wordt de termijn voor afhandeling langer dan 22 weken.