Verklaring cofinanciering Gelijke kansen in het onderwijs

Gebruik dit format voor een verklaring cofinanciering bij de subsidieaanvraag Gelijke kansen in het onderwijs.