Nieuwe GKA-subsidie: vervolg op regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Binnenkort kunnen scholen de subsidie Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs aanvragen. Deze subsidieregeling is het vervolg op Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. Het ministerie van OCW werkt momenteel aan de laatste wijzigingen.

Schoolkinderen lopen met rugzak achter juf aan op straat
©Gelijke Kansen Alliantie

Gelijke Kansen Alliantie en GKA-agenda's

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van OCW werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs. Samen maken ze onder andere meerjarige GKA-agenda’s. In deze agenda’s staan afspraken die zijn afgestemd op de lokale situatie en problematiek in een gemeente. 

Dit jaar kunt u als schoolbestuur een aanvraag indienen voor:

  1. Intensivering van een bestaande Gelijke Kansen Alliantie Agenda (addendum)
  2. Nieuwe Gelijke Kansen Alliantie Agenda 
  3. Een landelijke thema-agenda

Op 21 september 2021 vindt u op onze website het aanvraagformulier voor deze subsidie (onder voorbehoud van de publicatie van de regeling in Staatscourant). Vanaf dan kunt u een aanvraag indienen tot 15 oktober 2021 om 12:00 uur.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie.