Huisvestingslasten accommodaties gesloten jeugdhulp

De regeling Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp is bedoeld voor het subsidiëren van huisvestingslasten van aanbieders in gesloten jeugdhulp voor de periode 2016 tot en met 2020.

Organisaties (aanbieders van gesloten jeugdhulp in een accommodatie) konden voor het jaar 2020 aanspraak maken op een subsidie voor de huisvestingslasten van de gesloten accommodaties die zij in stand houden.

Aanvragen

Aanvragen kon tot 1 oktober 2019.

Gebruik voor de aanvraag subsidievaststelling het formulier Vaststelling subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2016-2020. Hiervoor zijn geen accountantsproducten nodig. Het formulier voor het voorgaande kalenderjaar moet vóór 2 juni door ons zijn ontvangen.

Regelgeving

De subsidieregeling Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp is te raadplegen op wetten.overheid.nl.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.