Impulsfinanciering PGO-leveranciers

Patiënten willen inzage in hun eigen gezondheidsgegevens. Dit kan bijdragen aan meer regie over de eigen gezondheid. Een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) helpt hierbij.

Daarom is het programma MedMij gestart. MedMij heeft een afsprakenstelsel en informatiestandaarden ontwikkeld. Zo kunnen patiënten hun eigen gegevens bij zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en huisartsen inzien en beheren. Het MedMij Afsprakenstelsel zorgt ervoor dat patiënten die een PGO willen gebruiken erop kunnen vertrouwen dat hun medische en gezondheidsgegevens veilig en vertrouwd worden uitgewisseld.

Meer over de subsidie

Met het aantal beoordeelde en verleende aanvragen is het subsidiebudget volledig uitgeput. Dit betekent dat nieuwe aanvragen geen kans meer maken op toekenning van subsidie.

Leveranciers van PGO’s kunnen een projectsubsidie aanvragen voor de kosten van de bouw of aanpassing van een PGO, zodat deze voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel en aan de MedMij informatiestandaarden. De maximale hoogte van de subsidieaanvraag is € 160.000.

 • Leveranciers of potentiële leveranciers van PGO’s kunnen een subsidie aanvragen;
 • Leveranciers moeten beschikken over een verklaring van de Stichting MedMij, dat de leverancier kandidaat-deelnemer is bij het MedMij afsprakenstelsel in de rol van dienstverlener;
 • De aangevraagde subsidie en andere overheidssteun die vanaf 2016 is ontvangen mag samen niet hoger zijn dan € 200.000.
 • Aanvragen is alleen mogelijk voor rechtspersonen.

Toegekende subsidies

Er is subsidie toegekend aan 24 PGO-leveranciers. Hiermee is het subsidiebudget volledig uitgeput.

Deze organisaties hebben een subsidie ontvangen om hun PGO geschikt te maken voor gebruik volgens het afsprakenstelsel en een set standaarden van MedMij. Zodra de PGO-leverancier heeft voldaan aan alle voorwaarden, daarvoor gecertificeerd is en een overeenkomst heeft gesloten met stichting MedMij, voldoet een PGO. De stichting MedMij publiceert de goedgekeurde PGO’s op www.medmij.nl.

Organisatie Plaats
PGO-leveranciers waaraan subsidie is toegekend
Ivido B.V. Delft
Pharmeon B.V. Amsterdam
Gino B.V Groningen
Medvision360 B.V. Voorschoten
Medicit B.V. Utrecht
Curavista B.V. Geertruidenberg
Open HealthHub B.V. Utrecht
WeDoTrust B.V. Vianen
WinBase Software en Adviezen B.V. Haarlem
1Minuut B.V. Nijmegen
Selfcare B.V. Breda
Med2Mob B.V. Ruinen
Digeketen Breda
PatientenDossier.nl Amsterdam
Karify B.V. Utrecht
MGP Ehealth B.V. Oirschot
Aeonfle@X B.V. Vlissingen
VOVB en Partners B.V. Utrecht
MedApp Nederland B.V. Eindhoven
De Jonge Consultancy Groningen
Zorgkluis Drachten
Vicinitas B.V. Hilversum
Results 4 Care B.V. Amersfoort
Quli B.V. Ede
Orfeus B.V. Amsterdam

Verantwoorden

De projectsubsidie is in eerste instantie voor ten hoogste één jaar verleend. De minister heeft besloten om de subsidieduur van deze regeling te verlengen tot en met 31 januari 2020. Aanvragers hadden tot die datum de tijd om de projecten af te ronden. Dit is dus inclusief de certificering en het contract met de Stichting MedMij.

Het verzoek tot vaststelling van de subsidie moest uiterlijk 3 juli 2020 ingeleverd worden. Daarbij waren de volgende documenten vereist:

 • Financieel verslag en controleverklaring van een accountant (rapport van feitelijke bevindingen is niet nodig).
 • Een overeenkomst van de leverancier met de Stichting MedMij met betrekking tot de PGO waarvoor de subsidie is aangevraagd, waaruit blijkt dat de PGO in overeenstemming is met het MedMij-afsprakenstelsel.
 • Een verklaring van de Stichting MedMij dat de PGO waarvoor de subsidie is aangevraagd voldoet aan de volgende informatiestandaarden:
  • MedMij Basisgegevensset Zorg 2017 (pull).
  • MedMij Medicatieproces (pull).
  • Informatiestandaard MedMij Huisartsengegevens (pull).
  • Informatiestandaard MedMij Zelfmetingen (push).

Na ontvangst wordt de subsidie binnen 13 weken vastgesteld.

Het financieel verslag en de controleverklaring van de accountant moeten voldoen aan de eisen van het accountantsprotocol. Dit accountantsprotocol is door COPRO op 19 december 2019 beoordeeld als 'uitvoerbaar onder voorbehoud'. Het protocol is vervolgens vastgesteld door de minister en is daarmee te gebruiken door accountants.

Online verantwoorden

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de regeling Impulsfinanciering PGO-leveranciers.

Heeft u vragen over uw aanvraag of over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I via PGO-leveranciers@minvws.nl of 070 340 55 66 (keuze VWS).

Heeft u vragen over MedMij? Mail info@medmij.nl of bel 070 317 3434.