Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op de voorschoolse educatie

Door de coronacrisis zijn kindercentra tijdelijk gesloten geweest. Hierdoor is ook de voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd. Daarom lopen peuters met een ve-indicatie het risico dat hun achterstand verder is vergroot. Om dit te beperken is er subsidie beschikbaar voor kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Dit kon van 1 augustus tot en met 10 september 2021.

Informatie over de aangevraagde subsidies vindt u in de infographic.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.