Inhaal- en ondersteuningsprogramma's - Voorbeeld loting

Als bij een onderwijssector het subsidieplafond is overschreden, volgt een loting. Dit voorbeeld laat zien hoe een eventuele loting in zijn werk gaat.