Maximum aantal studenten MBO - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

In het overzicht vindt u per mbo-instelling het maximale aantal leerlingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het tweede tijdvak.