Maximum aantal studenten VAVO - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

In het overzicht vindt u per VAVO het maximale aantal leerlingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het tweede tijdvak.