Toegekende aanvragen derde tijdvak op school- of instellingsniveau

In dit overzicht staan alle toegekende aanvragen voor de regeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs van het derde tijdvak. De gegevens zijn terug te vinden op onderwijstype en op school- of instellingsniveau.