Vragen en antwoorden verantwoorden

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen bij deze subsidieregeling.

Verantwoorden

Formulier

Voorwaarden

Wijzigingen in het inhaal- en ondersteuningsprogramma

Beslissing op uw verantwoording en terugvordering

Model G1

Fusies

Niet-bekostigde instellingen

Afhandeling subsidies voor niet-bekostigde instellingen