InZicht Richtlijnen analyse module eOverdracht

Om subsidie voor de implementatie van een module aan te kunnen vragen, moet u eerst voor die module een analyse uitvoeren en opstellen. Op basis van uw analyse stelt u een plan van aanpak op.

In dit document staan de richtlijnen voor het opstellen van de analyse voor de module eOverdracht.