InZicht Richtlijnen analyse module PGO

Om subsidie voor de implementatie van een module aan te kunnen vragen, voert u eerst voor die module een analyse uit. Hierbij wordt een nulmeting gedaan met het zogenoemde interoperabiliteitsmodel van Nictiz. Op basis van uw analyse stelt u een plan van aanpak op.

In dit document staan de richtlijnen voor het opstellen van de analyse voor de digitale gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional met een PGO. Dit gebeurt volgens het MedMij-afsprakenstelsel.