Template plan van aanpak - Module eOverdracht

Met deze template kunt u uw plan van aanpak maken voor de implementatie van module eOverdracht. Dit is het tweede onderdeel van de subsidieregeling InZicht. Uw plan van aanpak moet u bij uw subsidieaanvraag indienen, samen met uw eerder gemaakte analyse.