Template plan van aanpak - Module PGO

Met deze template kunt u uw plan van aanpak maken voor de implementatie van module Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Dit is het tweede onderdeel van de subsidieregeling InZicht. Uw plan van aanpak moet u bij uw subsidieaanvraag indienen, samen met uw eerder gemaakte analyse.