Het Beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren is geldig tot 14 september 2017. Na die datum is de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo van kracht. Zie www.duo.nl voor meer informatie.

DUS-I handelt alle aanvragen die vóór 14 september 2017 zijn ingediend af op basis van het Beleidskader. Verder blijven bestaande aanspraken en verplichtingen in stand. Het vervallen van het Beleidskader heeft dus geen gevolgen voor scholen die op grond hiervan een subsidie hebben gekregen.

Beleidskader

Besluit vaststelling beleidskader subsidies korte opleidingstrajecten vmbo-leraren 2017

Meer informatie

Heeft u vragen over het beleidskader, de toekenning van de subsidie of wilt u een wijziging doorvoeren? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.