Landelijk Makersevenement voor het Onderwijs

Het doel van het makersevenement is om docenten en management uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs te inspireren om het maken toe te passen in hun onderwijs.

De regeling is met ingang van 1 januari 2019 vervallen. Van de achttien subsidieaanvragen zijn er drie gehonoreerd. Deze organisaties moeten de subsidie aan de hand van een activiteitenverslag verantwoorden in het eerste kwartaal van 2019.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Als u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.