Het doel van het makersevenement is om docenten en management uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs te inspireren om het maken toe te passen in hun onderwijs. Voor de organisatie en de uitvoering van het evenement is subsidie beschikbaar.

Toekenning makersevenementen in het onderwijs

De inschrijving voor de subsidieregeling is gesloten en drie organisaties krijgen subsidie voor het organiseren van een makersevenement. Docenten, leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren gaan daarin aan de slag kunnen met creativiteit, technologie en ambachten. De evenementen, die in 2018 plaatsvinden, moeten docenten inspireren om in het onderwijs meer te doen met ‘maken’. Lees verder...

Subsidie verantwoorden

Voortgangsrapportage

Tussentijds stuurt u uiterlijk 1 januari 2018 een voortgangsrapportage naar ocwsubsidies@minvws.nl waarin u aangeeft wat de stand van zaken is met betrekking tot de organisatie van het evenement. In het voortgangsverslag geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang van het project.

Eindrapportage

Bij een verleende subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 verantwoordt u de subsidie aan de hand van een activiteitenverslag. Bij een subsidie vanaf € 125.000 verantwoordt u de subsidie met een activiteitenverslag en een financieel verslag. De verantwoording bevat ten minste de onderdelen die bij uw aanvraag in het activiteitenplan en /of begroting zijn opgenomen.

Vragen over de subsidieregeling

Heeft u vragen over de subsidieregeling of uw subsidieaanvraag? Neem dan contact op met Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dat kan per mail ocwsubsidies@minvws.nl of via telefoonnummer 0703405566 (keuze OCW).

Subsidieregeling

Bekijk ook de subsidieregeling Landelijk Makersevenement voor het Onderwijs.