Scholen in het voortgezet onderwijs konden subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Of om de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen tot en met 8 maart 2019. Aanvragen is nu niet meer mogelijk.

Meldingsplicht

Wanneer het aantal deelnemers minder is dan begroot, dan moet u dat direct melden. In september 2019 vindt er een meting plaats.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Op de website Zomerscholen VO van de VO-raad staan documenten die u kunnen helpen bij het inrichten en organiseren van een zomerschool. Ook vindt u er ervaringen van andere zomerscholen.

Heeft u nog vragen over de subsidie? Neem dan contact met ons op.