Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Of om de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

Subsidie aanvragen

U kunt tot en met 8 maart 2019 subsidie aanvragen. Het beschikbare bedrag per leerling is € 450.

De subsidie is bestemd voor:

  • scholen in het voortgezet onderwijs;
  • vmbo’s voor de groene sector die onderdeel zijn van een agrarisch opleidingscentrum.

De subsidie is alleen bedoeld voor de organisatie van een lente- of zomerschool, gericht op leerlingen die dreigen te blijven zitten. Talentklassen, bijspijkercursussen en examentrainingen vallen hier niet onder.

U kunt de prognosetool gebruiken bij het bepalen van het aantal zittenblijvers.

Meldingsplicht

Wanneer het aantal deelnemers minder is dan begroot, dan moet u dat direct melden bij: OCWsubsidies@minvws.nl. In september 2019 is er een meting achteraf.

Meer informatie

Voor het subsidiejaar 2019 zijn er wijzigingen in een nieuwe regeling.

Op de website Zomerscholen VO van de VO-raad vindt u documenten die u kunnen helpen bij het inrichten en organiseren van een zomerschool. Ook vindt u er ervaringen van andere zomerscholen.

Heeft u nog vragen over de subsidie of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.