Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs konden subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Of om de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen tot en met 8 maart 2019. Aanvragen is nu niet meer mogelijk.

Meldingsplicht

Wanneer het aantal deelnemers minder is dan begroot, dan moet u dat direct melden.

Septembermeting

Alle scholen die dit jaar subsidie hebben ontvangen voor een lente- en/of zomerschool voor leerlingen die dreigden te blijven zitten, moeten deelnemen aan de septembermeting. Deze meting is bedoeld om het effect van de lente- en zomerscholen in kaart te brengen.

U heeft eind september een e-mail ontvangen met een link naar een online vragenformulier. Mogelijk heeft u eerder op eigen initiatief een melding gedaan over het aantal deelnemers. Deze is door ons geregistreerd, maar staat los van deze septembermeting.

Verantwoording

Heeft u een subsidie tot € 25.000,- ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaglegging volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Heeft u een subsidie van €25.000 of hoger ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

In beide gevallen moet worden verklaard dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. De activiteiten zijn volledig verricht wanneer ten minste 85 procent van het aantal beoogde leerlingen aan de lenteschool heeft deelgenomen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Op de website Zomerscholen VO van de VO-raad staan documenten die u kunnen helpen bij het inrichten en organiseren van een zomerschool. Ook vindt u er ervaringen van andere zomerscholen.

Heeft u nog vragen over de subsidie? Neem dan contact met ons op.