Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs

De subsidieregeling was bedoeld voor de organisatie van een lente- en/of zomerschool in het voortgezet onderwijs. Deze scholen gaven extra lessen aan leerlingen die dreigden te blijven zitten.

U kon tot en met 6 maart 2020 een subsidieaanvraag indienen. Deze regeling is niet verlengd. Daar is de subsidieregeling Voorkomen onnodig zittenblijven voor in de plaats gekomen. Binnen deze regeling kunt u ook een zomerschool en/of een programma in een ander tijdvak organiseren, maar alleen als er daarnaast structurele maatregelen tegen onnodig zittenblijven worden getroffen. Lees meer op de subsidiepagina

Verantwoorden

Bij een subsidie tot € 25.000 vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaglegging volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Subsidies van €25.000 of hoger worden verantwoord in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

In beide gevallen moet worden verklaard dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. De activiteiten zijn volledig verricht wanneer ten minste 85 procent van het aantal beoogde leerlingen aan de lenteschool heeft deelgenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de regeling bekijken. Zie ook de website Zomerscholen VO van de VO-raad.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.