Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Of om de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

Nieuws: Geen loting, alle aanvragen toegekend

Na sluiting van de aanvraagperiode bleek dat er meer subsidie was aangevraagd dan het budget toeliet. Daarom zou er een loting plaatsvinden. Nadat dit bekend werd gemaakt zijn er echter nog wijzigingen binnengekomen. Hierdoor bleek het aantal aanvragen net onder het subsidieplafond te zijn uitgekomen.

Daarom heeft er geen loting plaatsgevonden. Alle valide aanvragen zullen worden toegekend. De beschikking wordt binnenkort naar uw bestuur verstuurd.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen tot en met 8 maart 2019. Aanvragen is nu niet meer mogelijk.
Er zijn meer aanvragen ontvangen dan we met het beschikbare budget kunnen toekennen. Daarom zal er een loting plaatsvinden (artikel 4 van de regeling). Dit betekent dat alle aanvragers, zowel voor de lente- als de zomerscholen, uiterlijk in de eerste week van april nader bericht krijgen.
Als u nog vragen heeft over de procedure kunt u mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl.

Meldingsplicht

Wanneer het aantal deelnemers minder is dan begroot, dan moet u dat direct melden. In september 2019 is er een meting achteraf.

Meer informatie

Alle informatue staat in de regeling. Op de website Zomerscholen VO van de VO-raad staan documenten die u kunnen helpen bij het inrichten en organiseren van een zomerschool. Ook vindt u er ervaringen van andere zomerscholen.

Heeft u nog vragen over de subsidie of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.