Ook in 2018 konden scholen in het voortgezet onderwijs subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Of om de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

Aanvragen

De subsidie is bestemd voor:

  • scholen in het voortgezet onderwijs;
  • vmbo’s voor de groene sector die onderdeel zijn van een agrarisch opleidingscentrum.

Het geld is alleen bedoeld voor de organisatie van een lente- of zomerschool, gericht op leerlingen die dreigen te blijven zitten. Talentklassen, bijspijkercursussen en examentrainingen vallen hier niet onder.

De aanvraagperiode is verstreken. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Meldingsplicht

Wanneer het aantal deelnemers minder is dan begroot, dan moet u dat direct melden bij: OCWsubsidies@minvws.nl. In september is de meting achteraf.

Meer informatie

Op de website Zomerscholen VO van de VO-raad vindt u documenten die u kunnen helpen bij het inrichten en organiseren van een zomerschool. Ook vindt u er ervaringen van andere zomerscholen.

Heeft u nog vragen over de subsidie of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.

Regelgeving

Meer informatie is te vinden in de regeling: