LerarenOntwikkelFonds

De subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een innovatiefonds voor ambitieuze leraren.

LOF is bedoeld als impuls om leraren te laten werken aan de eigen ontwikkeling en krachtig leraarschap. Leraren die werkzaam zijn in het primair- of voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen in 2020 eenmalig een aanvraag doen.

Doel subsidie

Het doel van het LerarenOntwikkelFonds is om de positie van leraren te versterken. Bijvoorbeeld door leraren te stimuleren om op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.

Subsidie aanvragen

Leraren uit mbo, vo, po en so kunnen in 2020 eenmalig subsidie aanvragen. Tijdens eerdere aanvraagronden ontving het mbo een ander subsidiebedrag. In deze aanvraagronde zijn de bedragen gelijkgetrokken.  

U kunt subsidie aanvragen via het onderstaande formulier.

Bent u deelnemer en verandert er iets in uw situatie?

Als u stopt met de uitvoering van uw project, meld dit dan direct via ocwsubsidies@minvws.nl. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de verstrekte subsidie aan uw schoolbestuur.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling, de wijzigingsregeling en het LOF-reglement. Vragen over de begeleiding tijdens de subsidieperiode kunt u mailen aan lof@caop.nl.

Voor vragen met betrekking tot uw subsidieaanvraag of de verantwoording kunt u contact opnemen met DUS-I. wij helpen u graag verder.