LerarenOntwikkelFonds

De subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een innovatiefonds voor ambitieuze leraren.

LOF is bedoeld als impuls om leraren te laten werken aan de eigen ontwikkeling en krachtig leraarschap. Leraren die werkzaam zijn in het primair- of voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs konden in 2020 eenmalig een aanvraag doen.

Doel subsidie

Het doel van het LerarenOntwikkelFonds is om de positie van leraren te versterken. Bijvoorbeeld door leraren te stimuleren om op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.

Subsidie aanvragen

Leraren uit mbo, vo, po en so konden in 2020 eenmalig subsidie aanvragen. Tijdens eerdere aanvraagronden ontving het mbo een ander subsidiebedrag. In deze aanvraagronde zijn de bedragen gelijkgetrokken.  

De aanvraagtermijn voor deze regeling is gesloten. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Bent u deelnemer en verandert er iets in uw situatie?

Als u stopt met de uitvoering van uw project, meld dit dan direct aan ons. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de verstrekte subsidie aan uw schoolbestuur.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.