LerarenOntwikkelFonds

De subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een innovatiefonds voor ambitieuze leraren. De subsidie LOF is bedoeld als impuls om leraren, werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs, mogelijkheden te geven om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren.

Doel subsidie

Het doel van het LerarenOntwikkelFonds is om de positie van leraren versterken. Bijvoorbeeld door leraren te stimuleren om op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep.

Eerder waren er geen financiële middelen beschikbaar voor kleinschalige en innoverende ideeën van individuele leraren in po en het vo. Het LerarenOntwikkelFonds stelt leraren in staat om een idee uit te werken in samenwerking met andere leraren. Het LOF ondersteunt leraren met het uitwerken van hun initiatief om zo het onderwijs verder te ontwikkelen.

Aanvraagprocedure

Leraren kunnen subsidie aanvragen via de website van het LerarenOntwikkelFonds. Een leraar vraagt subsidie aan namens het bevoegd gezag.

De uitvoering van het aanvraagproces (ontvangst, beschikken en betalen) wordt uitgevoerd door DUS-I.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Vragen over de begeleiding tijdens de subsidieperiode mailen aan lof@caop.nl.

Vragen met betrekking tot uw subsidieaanvraag of de verantwoording kunt u mailen aan ocwsubsidies@minvws.nl. U kunt ook bellen met 070–340 5566.