Intentieverklaring tot samenwerking MDT 2023

Iedere samenwerkende instelling of organisatie moet deze intentieverklaring tot samenwerking ondertekenen. De penvoerder stuurt de ondertekende verklaring mee bij de subsidieaanvraag.