MDT Data sharing agreement

Met een Data Sharing Agreement wordt geregeld dat alle partijen binnen een samenwerkingsverband toestemming geven om gegevens te gebruiken voor beleidsonderzoek en subsidiedoeleinden, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze overeenkomst kan tot uiterlijk twee maanden na een subsidieverlening worden aangeleverd.