Nazorg mbo 2022/2023

Jongeren worden relatief hard geraakt door de coronacrisis. Met name jongeren die vóór de coronacrisis ook al een moeilijke start op de arbeidsmarkt hadden.

Met de subsidie Nazorg mbo 2022/2023 kunnen mbo-instellingen gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. De subsidieregeling is het vervolg op Extra begeleiding en nazorg mbo.

Voor wie

Deze subsidie is alleen bedoeld voor bekostigde mbo-instellingen. U kon de subsidie namens het bevoegd gezag van deze instellingen aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

 1. De activiteitenperiode loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. U biedt de nazorg dus in de jaren 2022 en 2023.
 2. Voor deze nazorg mag u geen vergoeding vragen aan de gediplomeerde, de ouders of verzorgers.
 3. De nazorg bestaat deels uit persoonlijk en direct contact tussen de gediplomeerde schoolverlater en de instelling.
 4. U spant zich er aantoonbaar voor in dat het aantal verwachte gediplomeerde schoolverlaters dat u noemt in uw aanvraag daadwerkelijk van de nazorg gebruikmaakt.
 5. Uiterlijk op 28 februari 2024 meldt u:
  • hoeveel gediplomeerde schoolverlaters van de nazorg gebruikmaakten; en
  • op welke manier u met de partners samenwerkte.
 6. U werkt mee aan de evaluatie van de regeling in 2024.

Hoogte subsidie en budget

In totaal is er voor deze subsidie € 10,5 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

In de eerste aanvraagronde is € 9,4 miljoen aangevraagd, in de tweede aanvraagronde ruim € 1,3 miljoen. Hiermee is het totale budget van € 10,5 miljoen bereikt. Er is dus geen subsidie meer beschikbaar.

Resultaten

De resultaten van de twee aanvraagrondes vindt u in de infographic (download als pdf).

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of maakt minder dan het verwachte aantal gediplomeerden gebruik van de nazorg? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Vergeet niet het kenmerk van uw aanvraag te noemen.
 3. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u de subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

U verantwoordt deze subsidie in model G, onderdeel 1, in de jaarverslaggeving.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling Nazorg mbo 2022/2023.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.