Nader Onderzoek naar de Doodsoorzaak van Kinderen (NODOK) is gericht op het vaststellen van de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk) en het opsporen van de doodsoorzaak in gevallen waarbij er in eerste instantie geen overtuigende verklaring voor het overlijden wordt gevonden.

Om te zorgen voor meer regionale spreiding van de locaties waar NODOK mogelijk is, is er voor gekozen om de regeling open te stellen voor alle UMC’s.

Hoogte subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand het aantal verrichte onderzoeken. Per onderzoek is een normbedrag van minimaal € 6.700 en maximaal € 13.250 beschikbaar.

Het bedrag van de subsidie wordt berekend op basis van het aantal onderzoeken per categorie dat is afgerond, maal de prijs behorend bij de betreffende categorie onderzoeken.

Voorwaarden

Er kan alleen subiside worden aangevraagd voor onderzoek dat:

  • is gericht op het achterhalen van de aard van het overlijden en de doodsoorzaak van het kind;
  • voldoet aan de criteria omschreven in de multidisciplinaire richtlijn NODOK;
  • wordt uitgevoerd volgens de procedure omschreven in de multidisciplinaire richtlijn NODOK;
  • uitsluitend wordt verricht op schriftelijk verzoek van de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

Er wordt geen subsidie gegeven voor onderzoek dat voor andere financiering in aanmerking komt.

Aanvragen

De aanvraagperiode liep tot en met 1 april 2019. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Meer informatie

Zie ook de subsidieregeling Nader Onderzoek naar de Doodsoorzaak van Kinderen.

Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.