Vanaf 1 januari weer subsidie voor onderwijsassistenten die opleiding tot leraar volgen

Onderwijsassistenten en leraarondersteuners in het primair onderwijs die de opleiding tot leraar volgen, kunnen vanaf 1 januari een tegemoetkoming krijgen van maximaal €20.000.

Vergroot afbeelding Leraren leggen iets uit aan leerlingen in een klaslokaal
Beeld: ©Ministerie van OCW

Het doel van deze regeling is het verminderen van het lerarentekort. In 2023 is het budget €8 miljoen. Hierdoor kunnen 400 assistenten of ondersteuners subsidie krijgen die in 2022 of 2023 zijn gestart met de opleiding.

Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband vraagt de subsidie aan. Dit kan pas als de assistent of ondersteuner is gestart met de opleiding tot leraar.

Alle informatie vindt u op de pagina van deze regeling.