Formulier verlengingsverzoek - (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Dit formulier hoort bij de regeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders. Heeft u meer tijd nodig om uw project af te ronden? Dan kunt u maximaal één jaar verlenging aanvragen. Doe dit vóór het einde van de subsidieperiode. Gebruik hiervoor dit formulier.

Stuur het ingevulde formulier naar ordzsubsidie@minvws.nl. U ontvangt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 weken een besluit.