Eerste aanvraagronde (Ont)regel de zorg afgerond

Heeft u subsidie aangevraagd via deze regeling? Dan ontving u 26 oktober van ons een bericht over uw aanvraag.

In de eerste aanvraagronde ontvingen we maar liefst 166 aanvragen voor een totaalbedrag van €13,3 miljoen. Omdat voor deze ronde €2,375 miljoen beschikbaar is, moest er worden geloot.

  • Alle aanvragers hoorden eind oktober of hun aanvraag is in- of uitgeloot. Meer informatie over de loting vindt u in dit voorbeeld.
  • Mogelijk vragen wij u om aanvullende informatie. Dit kan ook gebeuren als u bent uitgeloot. Als ingelote aanvragers afvallen, komt er namelijk subsidie vrij voor uitgelote aanvragers.
  • Zodra de toewijzingen definitief zijn, ontvangen alle aanvragers opnieuw een bericht van ons. Wij doen dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 29 december 2022.

Heeft  vragen over het bericht dat u van ons hebt ontvangen? Neem dan contact met ons op via ordzsubsidie@minvws.nl en vermeld hierbij uw dossiernummer (ORDZ-R1-XXX).