Nieuwe subsidie compenseert kosten buitenlandstage tropenartsen in opleiding

Op 1 september start de aanvraagronde van de nieuwe subsidieregeling Opleidingsactiviteiten AIGT 2021-2026. Voor artsen in opleiding tot Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde brengt de eindstage van 6 maanden in het buitenland namelijk hoge kosten met zich mee. Deze subsidie compenseert die kosten.

Stethoscoop hangt aan een hek met zon en palmboom op achtergrond

Wat is AIGT 2021-2026?

De subsidie is een eenmalige vaste bijdrage van €17.000 voor de kosten die de artsen maken tijdens het opleidingsonderdeel Buitenland. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reis- en verblijfkosten, visa, werkvergunning, inentingen, verzekeringen en communicatiemiddelen.

Subsidie aanvragen

Startte u met het opleidingsonderdeel Buitenland in 2020 of 2021? Dan kunt u subsidie aanvragen van 1 september vanaf 12.00 uur tot en met 1 november 2021.

Start u met het opleidingsonderdeel Buitenland in 2022? Dan kunt u subsidie aanvragen van 15 november 2021 vanaf 12.00 uur tot en met 1 november 2022