Deze subsidie is bedoeld om opleidingen tot Arts Maatschappij en Gezondheid met de profielen infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, medisch milieukunde of tuberculosebestrijding te bekostigen.

Deze opleidingsinrichtingen worden gesubsidieerd:

 • Arts infectieziektebestrijding 1e fase
 • Arts infectieziektebestrijding 2e fase 
 • Arts tbc-bestrijding 1e fase      
 • Arts tbc-bestrijding 2e fase
 • Jeugdarts 1e fase
 • Jeugdarts 2e fase
 • Medisch milieukundige 1e fase
 • Medisch milieukundige 2e fase

Hoogte subsidiebedrag

De subsidiebedragen voor een voltijdse opleidingsplaats zijn per opleiding opgenomen in de bijlage van de subsidieregeling Opleidingen publieke gezondheidszorg.

Aanvraagprocedure

De subsidieaanvraag moet ieder jaar vóór 1 oktober worden ingediend. DUS-I neemt alleen aanvragen in behandeling die op tijd, correct en compleet zijn.

Voor de subsidieaanvraag is een formulier inclusief toelichting beschikbaar. Stuur uw aanvraag per post naar:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Postbus 16006
2500 BA  Den Haag

Verantwoording

Binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar wordt ambtshalve een beschikking tot vaststelling afgegeven. Hiervoor hoeft u dus geen aanvraag in te dienen.

Meldplicht

Wijzigingen in de opleidingsschema’s moeten worden gemeld bij DUS-I. Dit betreft wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van de subsidie zoals:

 • Gewijzigde dienstverbanden
 • Tijdelijke onderbrekingen van de opleiding (bv zwangerschapsverlof en bevallingsverlof)
 • Wisseling van opleidingsinrichting
 • Voortijdig stoppen met de opleiding

Het niet melden van een wijziging die 15% of meer is ten opzichte van de verleende subsidie kan leiden tot een korting van de subsidie.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de subsidieregeling en de website www.subsidieregeling-pg-opleidingen.nl.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure of regelgeving? Neem dan contact met ons op.